กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางณัฐนันท์ จิ้วบุญชู
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0894705455
อีเมล์ : krunoi_nuttanun@hotmail.com

นางสาวฐานิดา การดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0936925840