คำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำสารสนเทศโรงเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73 KB
คำสั่งค่ายคุณธรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84 KB
คำสั่งวันครู
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.5 KB
คำสั่งเวรรักษาการณ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.5 KB
คำสั่งคุณแม่วัยใส
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.5 KB
คำสั่งมอบงานสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 345 KB
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.5 KB
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.5 KB