ติดต่อเรา
โรงเรียนตระพังพิทยาคม
133/4 ม.6   ตำบลควนพัง  อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
เบอร์โทรศัพท์ 075466788 เบอร์โทรสาร 075466788
Email : krudaw1995@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/Trapangpittayakom


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :