ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 พ.ค. 63 เปิดเรียนภาคที่1/2563
ชุดนักเรียน วิชาการ
02 เม.ย. 63 รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.1,ม.4
ชุดนักเรียน วิชาการ
01 เม.ย. 63 ปิดภาคเรียน
31 มี.ค. 63 มอบ ปพ.1
ชุดนักเรียน วิชาการ
21 มี.ค. 63 ถึง 25 มี.ค. 63 รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4
ชุดนักเรียน วิชาการ
17 มี.ค. 63 ประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่2/2562
ชุดนักเรียน งานวัดผล
13 มี.ค. 63 ถึง 16 มี.ค. 63 ส่งผลการเรียน
วิชาการ
05 มี.ค. 63 ถึง 06 มี.ค. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
ชุดนักเรียน วิชาการ
04 มี.ค. 63 ปัจฉิมนิเทศ นร.ม.3,ม.6
ชุดนักเรียน วิชาการ
29 ก.พ. 63 ถึง 01 มี.ค. 63 นักเรียน ม.6 สอบ O-Net
ชุดนักเรียน วิชาการ
12 ก.พ. 63 ถึง 14 ก.พ. 63 นร.ม.ต้นเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
ชุดลูกเสือ-เนตรนารี วิชาการ
06 ก.พ. 63 ถึง 07 ก.พ. 63 กิจกรรม Open House เปิดประตูสู่ตระพังพิทยาคม ปีการศึกษา 2562
วิชาการ
03 ก.พ. 63 ถึง 07 ก.พ. 63 ออกแนะแนวนักเรียนป.6
แนะแนว
01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 นักเรียน ม.3 สอบ O-Net
ชุดนักเรียน วิชาการ
16 ม.ค. 63 วันครู
ชุดไทย โรงเรียนในอำเภอร่อนพิบูลย์